Motum - Hållbarhetsredovisning

2 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 VÄGLEDNING FÖR LÄSAREN Välkommen till Motum AB:s hållbarhetsredovisning för verk- samhetsåret 2020. I den här rapporten får du ta del av risker och möjligheter som har dominerat vår verksamhet under 2020, samt utmaningar framåt och vidare steg mot en fortsatt hållbar verksamhet. Genom att ta hänsyn till alla hållbarhets- aspekter, ekologiska, sociala och ekonomiska, i vår dagliga verksamhet och i framtagandet av strategier för koncernens utveckling ser vi till att vara en attraktiv arbetsgivare, en pålitlig samarbetspartner och en god samhällsaktör som bidrar till en positiv utveckling i samhället. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING Detta är Motums första hållbarhetsredovisning. Motum omfat- tas ännu inte av kravet att framställa en hållbarhetsredovisning men som den hållbara hiss- och portkoncernen ser vi det som en självklarhet att årligen sammanställa koncernens samlade hållbarhetsarbete. All data och information i rapporten är in- hämtad från redovisningscykeln 1 januari 2020 till 31 december 2020. Personaldata anges i antal personer (Head Count) och är insamlad från vårt HR-system. Miljödata är insamlad från tredje- partsleverantörer till samtliga av Motums dotterbolag i Sverige. Endast helägda affärsenheter är inkluderade i rapporten. REDOVISNINGSPROFIL Vi har utgått från den internationella redovisningsstandarden GRI (Global Reporting Initiative) vid framtagande av denna rap- port. En hållbarhetsredovisning kommer fortsättningsvis att upprättas årligen. Vid frågor om rapporten, kontakta hållbarhetschef Johanna Olsson på johanna.olsson@motum.se. Om den här rapporten OM DEN HÄR RAPPORTEN 2 ETT ORD FRÅN VÅR VD 3 2020 I KORTHET 4 DET HÄR ÄR MOTUM 6 ÅRET SOM GÅTT 8 VÅR VÄRDEKEDJA 12 FOKUSOMRÅDEN 14 DIALOG MED VÅRA INTRESSENTER 16 STYRNING AV HÅLLBARHET 20 VÅRT HÅLLBARHETSARBETE OCH PÅVERKAN PÅ MILJÖN 22 ATTRAHERA OCH BEHÅLLA TALANGER 28 HÄLSA OCH SÄKERHET 30

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=