Motum Hållbarhetsredovisning 2021

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 3 VD-ord Ett ord från vår VD Som den hållbara hiss- och portkoncernen förespråkar vi alltid modernisering av äldre hissar framför att byta ut dem helt där det är möjligt och vi har under året sett att denna lösning efterfrågas mer och mer av våra kunder. Detta visar tydligt på att vi nått ut med vårt budskap och att vi är på rätt väg. Motum har under 2021 fortsatt det strategiska arbetet inom hållbarhet. Som den hållbara hiss- och portkoncernen förespråkar vi alltid modernisering av äldre hissar framför att byta ut dem helt där det är möjligt och vi har under året sett att denna lösning efterfrågas mer och mer av våra kunder. Detta visar tydligt på att vi har nått ut med vårt budskap och att vi är på rätt väg. Vår position och ställningstagande inom hållbarhet hade inte varit möjligt utan våra engagerade och duktiga medarbetare. Det är tack vare all kompetens inom Motum-koncernen som vi kan leverera hållbara lösningar till våra kunder varje dag. Genom förebyggande underhåll kan vi se till att hissarna och portarna håller längre och genom att modernisera minskar vi resursutnyttjande och klimatpåverkan. Jag är stolt över vårt hållbarhetsarbete och över att få presentera Motums andra Hållbarhetsredovisning för våra läsare och hoppas att ni får en god inblick i vårt arbete under året. 2021 I KORTHET Pandemin har fortsatt att prägla vår omvärld och har även haft påverkan på vår verksamhet. Vi har fortsatt att använda digitala mötesformer i större utsträckning vilket har sparat både tid och minskat utsläppen från våra resor. Alla Motums dotterbolag blev under 2021 om-certifierade som en enhet enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Detta visar att vi jobbar likriktat i koncernen och kan trygga en god arbetsmiljö, ett ständigt förbättringsarbete och en hög leveranskvalitet till våra kunder i hela landet. Under 2021 har vi också startat ett nytt bolag, Motum Hiss Skåne, och därigenom stärkt vår position i södra Sverige. Motum Skåne har inkluderats i Motums gemensamma ISO- certifiering inom miljö, kvalitet och säkerhet. Under året har vi fortsatt att arbeta med satta verksamhetsmål. Vi har minskat våra utsläpp genom att öka andelen HVO som tankas i våra bilar och andelen elbilar i vår fordonsflotta. Vi kommer fortsätta elektrifieringen av fordonsflottan och har som nytt mål att varje dotterbolag ska ha minst två eldrivna servicefordon i sin verksamhet vid slutet av 2022. I och med detta mål jobbar vi nu även intensivt med att bygga upp en ladd-infrastruktur inom koncernen. NÄSTA STEG Vi har satt nya ambitiösa verksamhetsmål som kommer fortsätta att utmana oss i vårt arbete framåt men jag har stort förtroende för att vi ska kunna nå dessa mål. Vår vision och våra kärnvärden representerar fortfarande oss och vår verksamhet, och fortsätter att styra vårt strategiska arbete. Vi har identifierat kompetensförsörjning som ett nyckelområde för koncernen och kommer under 2022 att starta upp en egen hiss- och portteknikerutbildning. Vi fortsätter även att profilera oss som den hållbara aktören inom hiss- och portbranschen både nationellt och lokalt. Det är tack vare alla våra kompetenta medarbetare som detta är möjligt, så bra jobbat allesammans! Fredrik Eliasson, Koncernchef Motum AB

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=