Motum Hållbarhetsredovisning 2021

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 15 Fokusområden ÖVERGRIPANDE CENTRALAMÅL Marknad Kunden skall alltid vara nöjd med utförda tjänster. Personal Motum ska vara branschens bästa arbetsplats. Miljö Motum ska minimera sin miljö- och klimatpåverkan. Ekonomi Vi ska ha en lönsamhet som skapar långsiktig finansiell stabilitet som möjliggör tillväxt. USP 1-3 år AREA OF EXCELLENCE FOKUSOMRÅDEN BASOMRÅDEN 1-3 år Ständigt fokus Jämställdhet, Mångfald och Arbetsvillkor Säkerhet och finansiell stabilitet Minskad energi- och resursanvändning Motum har kategoriserat sina fokusområden i tre olika huvudgrupper: Area of excellence som är det område vi ska positionera oss inom och där vi ska vara framstående i vår bransch; Fokusområden som är de områden vi ska fokusera på de närmaste åren och sätta mål för och regelbundet följa upp. Basområden som är de områden vi anser vara hygienfaktorer för att bedriva en hållbar verksamhet. Fokusområden Mål och arbete framåt Motum har idag övergripande mål inom områdena Marknad, Personal, Yttre miljö och Ekonomi. Dessa fyra områden knyter samman alla hållbarhetsdelar i vår verksamhet och möjliggör en systematisk och övergripande uppföljning och kontroll av alla områden. Kontinuerlig utveckling av samtliga områden säkerställer en fortsatt ansvarsfull verksamhetsutveckling och långsiktig lönsamhet för Motum-koncernen. Under 2022 kommer vi att fortsätta arbeta mot våra verksamhetsmål, bland annat genom fortsatt förnyelse och elektrifiering av vår fordonsflotta och kommunikation med våra kunder.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=