Motum Hållbarhetsredovisning 2021

Dialog med våra intressenter 16 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Dialog med våra intressenter Våra intressenters åsikter är viktiga för oss för att kunna prioritera det fortsatta arbetet inom hållbarhetsområdet. Årets intressentdialoger har varit en essentiell del i vårt hållbarhetsarbete och ligger till grund för vår strategi, målsättning och handlingsplaner framåt. Kundundersökning Motum har en löpande dialog med intressenter för att säkerställa att vi uppfyller de förväntningar som våra intressenter har på oss. Under året genomfördes en koncernövergripande kundundersökning med syfte att kontrollera att våra kunder är nöjda med erhållna tjänster och produkter. Syftet med att genomföra en kundundersökning är att få en bild av hur kunderna upplever dotterbolagen och därigenom kartlägga styrkeområden och förbättringsområden för varje bolag. Kundundersökningen är även ett viktigt verktyg för att följa upp Motums övergripande marknadsmål: Kunden ska alltid vara nöjd med utförda tjänster och det tillhörande detaljerade målet: NKI (Nöjd Kund Index) på 4,2 på en 5 gradig skala. Undersökningen genomfördes via en webbenkät och skickades ut till 25–30 kunder från respektive dotterbolag inklusive Motum AS. Svaren på NKI-frågorna för Motum ligger på en hög nivå. 85 % av kunderna är mycket nöjda och anser att bolaget lever upp till ens förväntningar. 85% av kunderna är mycket nöjda och anser att bolaget lever upp till ens förväntningar. anser att Motum är nära eller mycket nära en perfekt leverantör av hissar och portar. 83–86% NKI 4,2

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=