Motum Hållbarhetsredovisning 2021

Året som gått 8 MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 Året som gått Pandemiåret 2021 har påverkat Motums verksamhet och den dagliga driften på så sätt att vi har sett en ökad sjukfrånvaro i perioder och att vi inte har kunnat samla all personal som vi hade önskat. Inom koncernen har vi generellt haft fullt i orderböckerna under året vilket är mycket positivt. Vi har inte behövt permittera personal som vi gjorde under 2020 utan har istället ökat antalet anställda till ca 350 under 2021. Under året tillträdde en ny affärsutvecklings- och inköps- chef för att stärka stödet ut mot dotterbolagen gentemot stora kunder och leverantörer. Affärsutvecklings- och inköpschefen arbetar för att optimera koncernens inköp och hjälper dotterbolagen i strategiska affärsutvecklingsfrågor. GEMENSAMT ARBETE INOM KONCERNEN Vi fortsätter att verka för att alla våra dotterbolag ska arbeta på samma sätt, detta för att våra kunder ska känna sig trygga med att oavsett vart i landet man befinner sig får man alltid samma professionella service och trevliga bemötande. Vi har fortsatt bygga ut vårt gemensamma ledningssystem inom miljö, kvalitet och säkerhet. Detta system bygger i stor del på vårt affärssystem där vi hanterar styrande dokument och rapporterar in händelser, avvikelser och förbättringsförslag. Ledningssystemet togs i drift under 2020. Under hösten 2021 genomfördes nya revisioner och Motum är fortsatt certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Ledningssystemet effektiviserar miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet och optimerar vår verksamhet samt bidrar till att vi kan fokusera på, och leva upp till våra verksamhetsmål. Även året 2021 har präglats av COVID-19 och de restriktioner som har styrt vårt sätt att leva och arbeta. Det har dock också varit ett år med framtidstro och hopp då länder rullade ut sina vaccinationsprogram och restriktioner långsamt kunde lättas.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=