Motum Hållbarhetsredovisning 2021

MOTUMS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 9 Året som gått UTBILDNINGAR I början av 2020 beslutade koncernledningen att erbjuda samtliga tekniker en gemensam säkerhetsutbildning för att trygga kompetensen och kunskapsnivån inom koncernens viktigaste fokusområde. På grund av COVID-19 var det inte möjligt att genomföra utbildningar för alla tekniker under 2020. Utbildningarna har därför fortsatt en bit in på 2021. Koncernen kommer under 2022 att fortsätta fokusera på säkerheten genom ett antal nya aktiviteter och utbildningar. Under 2021 beslutades det att starta en rikstäckande hiss- och portteknikerutbildning i egen regi. Detta eftersom det råder stor brist på hiss- och porttekniker runt om i landet. Första utbildningsomgången kommer att starta i augusti 2022. Utbildningen består av ett års grundutbildning och 6 månaders påbyggnadsutbildning. Under grundutbildningen blir man som student visstidsanställd med lön i ett av Motums dotterbolag och efter godkänd utbildning kommer man att erbjudas anställning i samma bolag. Direkt efter anställning påbörjas 6 månaders obligatorisk påbyggnadsutbildning med fokus på praktik. Utbildningens praktiska moment kommer att utföras på anställningsorten medan de teoretiska delarna genomförs vid koncernens utbildningscenter, Motum Academy i Stockholm. Under 2021 introducerades även en ny utbildningsportal för hela koncernen där vi hanterar våra webbaserade utbildningar. Här finns bland annat kravutbildningar inom miljö, hållbarhet, arbetsmiljö, nödläge och el. Vi kommer att fortsätta utveckla detta verktyg då vi tror att webbaserade utbildningar gör oss mer flexibla och innebär att vi snabbt kan utbilda nyanställd personal. Detta i kombination med fysiska utbildningar gör att vi skapar bra förutsättningar för en god och bred kompetens hos all vår personal. STRATEGISKT ARBETE INOM MOTUM Under året har vi fortsatt arbeta med vår hållbarhetsstrategi och tagit fram en plan för hur vi ska bli ännu bättre och vara det självklara valet för den medvetne hiss- och portköparen. Motum tog under 2020 fram en väsentlighetsanalys där vi genomlyste samtliga tre hållbarhetsdimensioner; det sociala, ekologiska och ekonomiska. Väsentlighetsanalysen ligger till grund för koncernens verksamhetsmål, handlingsplaner och de framtagna policyerna. KOMMANDE ÅR OCH FORTSATT ARBETE Under 2022 kommer vi att fortsätta med det strategiska hållbarhetsarbetet och leverera produkter och tjänster som gör samhället mer hållbart och tillgängligt. Under 2022 kommer vi bland annat bygga ut vår laddningsinfrastruktur för att möjliggöra för fler elfordon i verksamheten, påbörja vår nya rikstäckande teknikerutbildning och hålla Motums första Säkerhetsvecka. Oavsett om man köper tjänster eller varor från ITK i Stockholm, Motum Hiss Blekinge eller Hisscentralen i Närke ska man känna sig trygg med att alltid få samma höga kvalitet och proffsiga service.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=