Den hållbara hiss- och portkoncernen

Vi arbetar ständigt med att miljöanpassa vår verksamhet och att leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster. För att våra projekt ska ha en så liten negativ inverkan på miljön som möjligt, använder vi oss av projektanpassade kontrollplaner och KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)-dokument. ITK är certifierade enligt ISO 14001, 9001 och 45001.

Smörjfri hissmaskin

Våra linhissar är utrustade med en växellös maskin som har permanentsmorda lager. Då maskinen är växellös behövs varken oljebyte eller påfyllning av olja. Ett smörjfritt och miljövänligare alternativ!

Rullstyrning med permanentsmorda lager

Vi erbjuder även hissar med rullstyrning i schaktet. Rullstyrningen har permanentsmorda lager som gör hissen helt fri från smörjpunkter!

Halogenfria kablar

Vi använder endast halogenfria kablar vid produktion och installation av nya, egna hissar samt vid modernisering av egna hissar.

Den största skillnaden mellan vanlig kabel, PVC-kabel, och halogenfri kabel är att den sistnämnda är fri från halogener (fluor, klor m.m.). Den halogenfria kabeln är flamskyddad, har låg rökutveckling och är fri från korrosiva gaser vilket medför att den är både säkrare och bättre för miljön.

Energisparfunktion och LED-belysning

Alla våra hissar har som standard en funktion som släcker ner korgbelysning, våningsvisare och tablåer när hissen är i vila. För optimal energibesparing går det att välja till så att även frekvensomriktare och att den elektroniska hisstyrningen kopplas ner.

LED – energieffektivt & lång livslängd
Våra hisskorgar har LED-belysning. LED innehåller inget kvicksilver och förbrukar bara en bråkdel av den energi som t.ex. glödlampor kräver.