Hissmodernisering

Hissen är en del av entrén och det första intrycket av fastigheten. En fin hiss känns välkomnande och stärker känslan för dig och besökaren. För att behålla värdet i er investering är det viktigt med förebyggande underhåll och att löpande byta ut delar som slits.
När en hiss varit i drift i ca 20-25 år kan den behöva genomgå en renovering. Det kallas modernisering. På ITK har vi lång erfarenhet av att modernisera alla typer av hissar.  Att modernisera hissen innebär att man behåller så många originaldelar som möjligt och bara byter ut det som är trasigt eller inte klarar dagens krav på driftsäkerhet och miljöpåverkan. På så vis kan man få en modern och säker hiss och samtidigt bevara den gamla känslan. Då så mycket som möjligt återanvänds är modernisering ett miljövänligare alternativ till att riva och installera nytt. Modernisering kontra nyinstallation minskar belastningen på miljön lika mycket som det krävs för att producera en bil på 1400 kg.

Modernisering, det klimatsmarta alternativet för din hiss

Hållbarhet är ett nyckelord för oss på ITK. Både i hisschaktet och utanför. Därför är modernisering något vi förespråkar så ofta det är möjligt. Vi har ihop med Chalmers Universitet i Göteborg tagit fram en rapport där det framgår hur mycket energi som sparas i livscykelanalysaspekten om man väljer att modernisera hissen.

Rapporten visar att modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan än om man river och installerar en ny hiss.

Här kan du ladda ner rapporten ”Livscykelanalys – En jämförelse mellan nyinstallation och modernisering av hissar”.

Vad säger regelverket?

ITK utför moderniseringar av alla typer av hissar och man kan fritt välja i vilken omfattning man vill bygga om, så länge man följer reglerna som finns för hissar.

En del hissar behöver anpassas för att uppfylla föreskrifter som Arbetsmiljöverket och Boverket har fastställt. Görs förändringar i styrsystem, maskineri, apparatskåp, hel hisskorg eller korginredning krävs också att en korgdörr installeras om hissen saknar detta. Skydd i korgöppning ska finnas på de hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler. Installation av korgdörr är ett säkerhetshöjande ingrepp som minimerar risken för tillbud genom klämning.

Läs mer om regelverket för ändringar av befintliga hissar i Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare.

OBS: Åtgärder som avsevärt förlänger livslängden på en hiss, t.ex. foliering av hisskorgen, likställs med byte av hisskorgens inredning och då ska även följdkraven enligt hiss-föreskrifterna (Kap 2, 1 §) uppfyllas. Målning och tapetsering anses inte vara åtgärder som avsevärt förlänger livslängden på en hiss.

Broschyr om fördelarna med modernisering

I denna broschyr kan du läsa mer om varför modernisering är ett klimatsmart alternativ för din hiss.

Referensprojekt

Sveavägen

Modernisering av hiss med nätschakt i tidsenlig stil i linje med fastigheten. Uppdaterad till dagens säkerhetskrav för begränsade utrymmen med noga utvalda och anpassade synliga delar för ett enhetligt intryck.

Två hissar i Stockholm som moderniserats

Löjtnantsgatan

Utbyte av äldre styrsystem för att säkerställa tillgängligheten av reservdelar. Montage av nya stålkorgar i anpassat utförande mot trapphuset.

Hiss som moderniserats

Holavredsvägen

Uppfräschning av trapphus genom montage av nya korgar i exklusivt utförande. För att skapa en ökad säkerhet för resenärerna installerades korgdörr, överlastskydd och talande våningsvisare.

Inredning

Vi levererar hisskorgarna efter kundens önskemål. I hisskorgen skapas den känsla som ger besökaren det första intrycket av fastigheten/företaget. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi ta fram ett flertal olika alternativ till inredning. Få inspiration och praktiska tips – Ladda ner Åhmans katalog