Hiss Stockholm

Nyinstallation av hissar

På ITK har vi lång erfarenhet av att installera nya hissar. Vi har ett brett utbud av flexibla hisslösningar av högsta kvalitet med allt ifrån enklare standardhissar till helt kundanpassade hissar som tas fram efter behov. Oavsett om du vet vilken hisstyp du behöver eller inte så kan vi hjälpa dig hela vägen från idé till installation.

 ITK arbetar med olåsta hissystem, komponenter från den öppna marknaden samt att den tekniska dokumentationen är tillgänglig för alla. Det gör underhållet enklare och billigare samt att fastighetsägaren inte är bunden till en servicepartner. Det ger också större flexibilitet vad det gäller utformning och tekniska lösningar – god kvalitet, god service och den bästa ekonomiska lösningen!

Många hissleverantörer vill binda upp sina kunder för en lång tid. Det kan ske genom att nyinstallerade hissar förses med spärrkoder/låsta system så att det krävs specialverktyg för service eller speciella reservdelar vid reparation. Kanske enkelt och billigt till en början men omständligt och kostsamt i längden. Servicekostnaderna kan stiga utan att man har någon valmöjlighet till en bättre och billigare lösning.

Våra hissar är dessutom miljövänligare som standard! Läs mer om vårt miljöarbete här

Ny personhiss Stockholm

Bostads- och kontorshissar.

Kostnadseffektiva och kompletta standardhissar till nyproduktion. Alltid med hög kvalitet och komponenter från den öppna marknaden för enklare och billigare service. Stor valfrihet gällande inredning och materialval.

Hiss Stockholm

Specialhissar

Helt kundanpassade lösningar med stort fokus på utseende och storlek. Då inga egentliga begränsningar finns, så är detta ett populärt val för exempelvis museer, köpcenter, privatvillor och restauranger. ITK arbetar nära arkitekt och beställare för att hitta den bästa lösningen till varje projekt.

Ny hiss i befintligt trapphus

Hissar till befintliga hus

Kompletta hissar som anpassas efter byggnaden och de givna förutsättningarna på plats.

lasthiss Stockholm

Last- och bilhissar

Stora, flexibla och högkvalitativa last- och bilhissar. Finns som både hydraulhiss och linhiss med lyftkraft på över 9000kg.

Sjukhushiss

Sjukhus- och vårdhissar

Effektiva hissystem av högsta kvalitet med fokus på säkerhet. Utvecklade för sjukvården med handikappanpassningar och prioriteringsfunktioner.

Panoramahiss i atrium i Stockholm

Panoramahissar

Helt kundanpassade hissar med öppna eller glasade schakt som passar perfekt i ljusgårdar eller fasader där man vill behålla en luftig känsla.

Plattformshiss

Plattformshissar

En prisvärd och smidig handikappanpassning som ökar tillgängligheten i fastigheter.  Kräver minimalt med utrymme för hisschakt och -grop.

Varuhiss Stockholm

Småvaruhissar

Mindre och mycket platseffektiva varuhissar där exempelvis mat, skor och kläder kan fraktas.

Lyftbord Stockholm

Lyftbord

Välj mellan robusta lyftbord för tuffa miljöer eller kundanpassade lyftbord för mer visuellt känsliga miljöer.

Produktinfo

Linhissar

Typisk användningsområde: bostads-, kontors-, special-, panorama- & sjukhushissar.

Linhissen är energisnål, har hög prestanda samt är lätt och säker att installera. Det självklara valet när det finns höga krav på tillgänglighet och hastigheter på 1 m/s eller mer.

Alla våra linhissar är utrustade med en växellös maskin som har permanentsmorda lager. Då maskinen är växellös behövs varken oljebyte eller påfyllning av olja. Ett smörjfritt och miljövänligare alternativ!

Som kund hos ITK kan du välja mellan linhissar med eller utan maskinrum. De maskinrumslösa hissarna är flexibla i sina mått. Finns från 325 kg till 4000 kg och med hastigheter 0,5-2,5 m/s. Passar utmärkt vid både nybyggnation och modernisering, där ytor frigörs till annat än maskinrum. Om det finns ett maskinrum så kan även högre laster och andra mått tillgodoses.

ITK erbjuder dessutom ett brett urval gällande inredning av hisskorg, karmomfattningar, belysning och tablåer. Kundens och arkitektens önskemål kan ofta tillmötesgås.

Läs mer i vår produktkatalog

Hydraulhissar

Vi erbjuder hydraulhissar för varu- och persontransporter till konkurrenskraftiga priser. Hydraulhissen passar bra för större laster, gods med pallyft och truck samt även bilar.

Hissen är utrymmeseffektiv, har kraftiga golv och trösklar. Kan köras direkt till plan utan krypkörning vilket innebär att färden går snabbare, energiåtgången reduceras kraftigt och hissens kapacitet ökar.

Med högteknologiska driv- och styrsystem, tillsammans med vår tekniska kunskap, ger hissar av hög kvalitet och med modern teknik.

Läs mer i produktbroschyrerna:

Lasthiss GMV Produktkatalog

Lasthiss GMV Bilhiss Produktkatalog

Småvaruhissar

Småvaruhissar har många användningsområden t.ex. restauranger, hotell, butiker, sjukhus och industrier. Varutransporter upp till 300 kg. Kort monteringstid och kan installeras i både gamla och nya lokaler då schaktstommen är självbärande.

ISO-A
Tvådelad, vertikal skjutlucka i bänkhöjd, för att underlätta i och urlastning, passar bl.a. i restaurangmiljöer.
Hissen kan i kombination med exempelvis transportörer, byggas ihop till ett automatiserat materialhanteringssystem.

ISO-C
Tvådelad, vertikal skjutlucka vid golv, som ger möjlighet att använda vagn direkt in i hissen. Används bl.a. på sjukhus.

ISO-D
Slagdörrar i golvnivå, ger möjlighet att använda vagn direkt in i hissen. Passar för mindre varutransporter som behöver transporteras mellan planen.

Läs mer och se dimensioner och kapacitet i vårt produktblad.

Läs mer och se dimensioner i vårt produktblad för mathissar

Plattformshissar

Plattformshissar passar i offentliga miljöer som skolor, butiker och kontor. Ökar framkomligheten för t.ex. kundvagnar eller barnvagnar och personer med funktionsnedsättning. Hissen är lätt att installera och underhålla. Hög kvalitet och tillförlitlighet. Aritco 7000 har en lyftkapacitet om 410 kg och lyfthöjd upp till 13 m. Maskineri och elsystem är inbyggt i schakt.

Läs mer i produktbroschyren:

Aritco Produktkatalog