Motum-koncernen inför digitala kundfakturor

Som ett led i Motums arbete med att minska koncernens miljö- och klimatpåverkan kommer samtliga dotterbolag uppmana sina kunder att gå över till att ta emot digitala kundfakturor.

Syftet med att gå över till digitala fakturor är att minska pappersförbrukningen och antalet transporter.

Följande text kommer att finnas med på alla ITK:s kundfakturor från och med idag:

Som ett led i hållbarhetsarbetet på ITK arbetar vi aktivt med att minimera bolagets miljö- och klimatpåverkan. Vårt mål är bland annat att minska pappersförbrukningen och antalet transporter. Vi uppmanar därför alla våra kunder att gå över till att ta emot fakturor digitalt, antingen per e-post eller Svefaktura.
Om ni önskar att ta emot fakturor digitalt, vänligen skicka er e-postadress för PDF-faktura, alternativt ert GLN-nr samt tjänsteleverantör för Svefaktura till oss på info@itk.se.
Vi kommer per 1/4 2020 att införa en fakturaavgift på 49 kr per faktura på samtliga pappersfakturor.

Tack för att ni är med och bidrar till en hållbar framtid.

För mer information kring övergången till digitala kundfakturor, vänligen kontakta Charlotte Teglgaard, Kommunikationschef Motum.
charlotte.teglgaard@motum.se / 0725 0125 22