Personalen och entreprenörskapet nyckeln till vår framgång!

Med anledning av ITKs 45 års jubileum har vi träffat VD Sara Walldén – en av få kvinnliga företagsledare inom den svenska hissbranschen. 

Vi har stämt träff på Saras kontor i ITKs ljusa lokaler på Ranhammarsvägen i Bromma. Sara berättar att hon har arbetat på ITK sedan 2011 och varit VD sedan 2017. Bolagets historia har hon järnkoll på eftersom bolaget grundades av hennes pappa Lasse Walldén 1977.

– Från början arbetade ITK med rörpost –  därav namnet Intern Transport Kommunikation. Gradvis ändrades inriktningen och idag är ITK ett av landets mest framgångsrika företag inom nyinstallation, modernisering och service av hissar, berättar Sara.

Jag passar på att fråga Sara vad hon tror varit den viktigaste framgångsfaktorn för ITK under de 45 åren sedan bolaget bildades.

– Det är helt klart personalen och entreprenörskapet som är nyckeln till vår framgång! Vi är ett litet familjärt bolag där vi bryr oss om varandra och där vi har en nära och personlig kontakt med kunderna. 

Sedan 2013 är ITK en del av Motum-koncernen. Hur har det påverkat bolaget?

– Positivt. Det upplägget vi har inom Motum där alla dotterbolagen driver sina egna affärer samtidigt som vi drar fördel av att vara en stor aktör fungerar väldigt bra. För kunden innebär det att man har kvar den personliga relationen samtidigt som det finns en trygghet  i att ha en stor spelare i ryggen, fortsätter Sara.

Om man blickar framåt hur ser du på ITKs framtid?

– Trots en något orolig omvärld just nu tror jag ändå att framtiden ser ljus ut för ITK. Vi har en fördel i vår bredd – vi arbetar både med nya hissar,  modernisering av befintliga hissar samt service och förebyggande underhåll. Utmaningen för oss och för hela branschen är snarare att attrahera ungdomar till hissbranschen.   

Vilket projekt är du mest stolt över?

-Hissarna i ljusgården på nya Nationalmuseum är nog det projekt jag är mest stolt över. De är helt unika på flera sätt. Kombinationen av en mycket vacker inredning i hissarna och det dekorativa hisschaktets framträdande roll i ljusgården gör hissarna till en nästan konstnärlig upplevelse”, berättar Sara.

Hisschaktet i ljusgården på nya Nationalmuseum

Jag avslutar samtalet med att ställa frågan hur det är att vara ung, kvinnlig VD i en mansdominerad bransch?

– Det är klart att jag hade funderingar när jag klev på VD-rollen som ung kvinna på 29 år. Jag upplever dock att det fungerat väldigt bra. Alla har backat upp om mig och mitt ledarskap trots att jag inte haft samma erfarenhet och tekniska kunnande som medarbetarna. Jag upplever snarare att det finns fördelar med att ha ett kvinnligt ledarskap och kunna bidra med ett annorlunda tankesätt i vissa frågor.  

Vid pennan
Charlotte Teglgaard