Snygga, energisnåla och säkra hissar efter modernisering

Ett stort antal äldre hissar i Sollentunahem ABs bestånd hade varit i drift i 40 år när bolaget fattade beslut att modernisera hissarna. Hissarna saknade viktig säkerhetsutrustning i form av innerdörrar och de tunga slagdörrarna ställde till med tillgänglighetsproblem för användarna. Moderniseringsprojektet som omfattade 40 hissar utfördes av ITK och Sollentunahem är idag mycket nöjda med resultatet.

Sollentunahem är ett allmänyttigt fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar cirka 5 000 hyreslägenheter, 200 lokaler samt 2 400 garage- och parkeringsplatser inom Sollentuna kommun. Sollentunahems bostadsbestånd finns inom hela kommunen och består av en mix från 1950-talet till 2010-tal.

Judit Lundholm arbetar som förvaltningssamordnare på Sollentunahem. Hon berättar:  ”När hissarna var runt 40 år gamla fattade vi beslut om att renovera alla 40 hissar på en och samma gång. Vi valde att modernisera i stort sett alla hissarna eftersom det är ett miljövänligare och mer kostnadseffektivt alternativ. Vi tyckte att det var viktigt att rusta upp hissarna eftersom de var slitna och saknade viktig säkerhetsutrustning i form av innerdörrar. Vi tyckte även att det var viktigt att minska hissarnas energianvändning.
I samband med moderniseringen har vi fått en del nya funktioner – bland annat talande våningsvisare och heltäckande ljusridåer. Hissarna går dessutom mycket mjukare och tystare. Vi är otroligt nöjda med resultatet. Vi har fått snygga, energisnåla och säkra hissar och trapphusen har blivit mycket mer moderna och välkomnande. Samarbetet med ITK har fungerat helt fantastiskt. Det har varit samma personal från ITK på plats under hela projektet vilket varit mycket värdefullt”.

 

 

           

Följande byttes:
• Styrsystem och apparatställ • Maskin • Fronter • Schaktdörrar
• Hisskorg • Korgdörr • Nödtelefon

Ny funktionalitet:
• Ny växellös maskin så hissen går mjukare och tystare.
• Nytt öppet styrsystem förberett för molntjänster
• Ny talande våningsvisare i hisskorgen
• Automatdörrar för ökad tillgänglighet
• Nya heltäckande ljusridåer för säkerheten
• Minskad energiförbrukning inklusive återmatning av överskottsel tillbaka till elnätet

För mer information om projektet, vänligen kontakta:
Sara Walldén, VD ITK
Tel: 08-564 350 12
Epost: sara.wallden@itk.se