Motum-koncernen inför digitala kundfakturor

Som ett led i Motums arbete med att minska koncernens miljö-…

ITK ger bidrag till att rädda barns liv

Årets julgåva från ITK går till Unicefs arbete för barns…

Motum ingår i ramavtal med HSB

Hisskoncernen Motum och dess dotterbolag ingår i ett rikstäckande…

Konstnärliga hissar pryder nya Nationalmuseum

Sveriges mest spektakulära hissar finns numera på Nationalmuseum…